You are here

Thực tập, làm việc tại PTN SIS

Vietnamese

Cập nhật ngày 25/05/2009.

Các cơ hội tìm học bổng được đăng tải tại đây (link nội bộ, dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh làm việc tại PTN SIS).

Hiện tại phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

Học bổng làm nghiên cứu sinh (Fellowships for PhD students)

  • Video Encoding Methods for Next Generation Multimedia Systems
  • Fault Tolerant Networks-on-Chips

Học viên cao học làm luận văn với các đề tài sau (có học bổng)

  •  Design and Modelisation a Discrete Cosin Transformer (DCT) for an H.264 Encoder.
  •  Designing and Implementing of Entropy Encoder for an H.264 standard Video Encoder.
  •  Adaptive Algorithms for Video Compression Units.

Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp với các đề tài sau (có học bổng):

  •  Comparing Booth's Algorithms Used in Designing Fast Multipliers.
  •  JPEG encoder on an ARM based platform.

Cán bộ nghiên cứu

  • Thiết kế chip dạng Systems-on-Chip. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên thạc sỹ, tiến sỹ), có chuyên môn đào tạo phù hợp với hướng nghiên cứu. Có kinh nghiệm thiết kế vi mạch VLSI (ASIC/FPGA), có kỹ năng lập trình VHDL, C++,...

>>> Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tại đây. (Cần cung cấp đầy đủ thông tin + CV khoa học khi liên hệ)

Chú ý:

>>> Học bổng chi trả theo năng lực làm việc của ứng cử viên.

>>> Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp tại PTN SIS (chỉ nhận làm full-time) --> thực hiện cho Sinh viên Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và các Trường Đại học khác trên địa bàn Hà Nội có mong muốn làm việc tại PTN. Yêu cầu có điểm trung bình trên 7,0 và có chuyên môn phù hợp.

 

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: