You are here

Overview

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

Vietnamese

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: VNU Key Labpratory for Smart Integrated Systems hay SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to RSS - Overview