Overview

warning: Creating default object from empty value in /home/webapps/sis/sites/default/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: Smart Integrated Systems Laboratory hay SIS Laboratory) là phòng thí nghiệm mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được hình thành từ

Syndicate content