form

warning: Creating default object from empty value in /home/webapps/sis/sites/default/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Một số mẫu văn bản, tài liệu hay dùng

Với mục đích thống nhất cách trình bày các tài liệu khoa học, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và sinh viên (đối với các tài liệu khoa học), và trình bày đúng quy định (đối với các văn bản quản lý hành chính). Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đã sưu tầm và/hoặc xây dựng một số mẫu văn bản tài liệu sau:

 

Syndicate content