You are here

Việc làm

Thực tập, làm việc tại PTN SIS

Vietnamese

Cập nhật ngày 25/05/2009.

Các cơ hội tìm học bổng được đăng tải tại đây (link nội bộ, dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh làm việc tại PTN SIS).

Hiện tại phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 
Subscribe to RSS - Việc làm