You are here

Hoạt động

Hội nghị ICDV 2013 đã được tổ chức thành công tại Tp Hồ Chí Minh

Undefined

Hội nghị quốc tế ICDV 2013 (The 2013 IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification) đã được tổ chức thành công trong hai ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. ICDV 2013 được tổ chức bởi IEICE Vietnam Section, phối hợp với trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội nghị còn được hỗ trợ bởi IEICE ICD, IEICE VLD, IEEE SSCS Vietnam Section, REV...

ICDV 2013 là sự kiện lần thứ 4 của chuỗi hội nghị ICDV trước đây được tổ chức lần lượt tại thành phố Hồ Chí Minh (2010), Hà Nội  (2011) và Đà Nẵng (2012). ICDV là sự kiện khoa học quốc tế, nơi các nhà khoa học gặp gỡ, thảo luận và trao đổi các kiến thức, kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực LSI, thiết bị điện tử và các lĩnh vực liên quan.

Tại sự kiện ICDV năm nay, tổng cộng có 48 bài báo đã được chấp nhận trình bày tại hội nghị (24 bài được trình bày dưới dạng báo cáo slide và 24 bài được trình bày dưới dạng poster). Đặc biệt, bên cạnh các bài báo nêu trên, tại hội nghị còn có 3 báo cáo mời phiên toàn thể (keynote), 3 báo cáo mời và 1 báo cáo đặc biệt đến từ TJMW (Thai-Japan MicroWave).

Vietnamese dynamic contents: 

Seminar: Tips and guides for effective research and productive publication

Vietnamese

Hôm nay, ngày 22/9/2011, nhân dịp sang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ, nhận lời mời của Khoa Điện tử - Viễn thông và Phòng thí nghiệm SIS, Giáo sư Nguyễn Đình Thông (Professor Thong Nguyen) đã trình bày một báo cáo liên quan đến phương pháp triển khai nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả và viết bài báo đăng kỷ yếu hội nghị/ tạp chí khoa học với tiêu đề: "Tips and guides for effective research and productive publication".

Với kinh nghiệm trên 40 năm làm nghiên cứu, quản lý nghiên cứu và đào tạo, bài nói chuyện của Giáo sư Thông đã thu hút được sự quan tâm của trên 40 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Khoa Điện tử - Viễn thông, Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng thí nghiệm SIS. Sau đây là nội dung trình bày và tiểu sử khoa học của Giáo sư Thông.

Vietnamese dynamic contents: 
Subscribe to RSS - Hoạt động