You are here

Liên kết hữu ích

Một số liên kết hữu ích, phục vụ cho các hoạt động khoa học công nghệ của Phòng thí nghiệm.Liên kết nhanh: Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường ĐH Công nghệ | Văn thư (local) | Website môn học | Thư viện (local) | Wikipedia (Tiếng Việt) | ICT-vn |

Liên kết khác (được chia theo nhóm):

Nếu bạn phát hiện bất cứ liên kết nào bị lỗi, xin vui lòng báo lại cho chúng tôi tại đâyThư viện, tài liệu, giáo trình, từ điển (chung)

Thiết kế vi mạch VLSI/ASIC/VHDL

Hệ thống nhúng

  • MikroElektronika: http://www.mikroe.com/en (Tài liệu, công cụ, phần mềm phát triển hệ vi điều khiển, hệ vi xử lý, hệ thống nhúng)

Xử lý tín hiệu

Xử lý ảnh

Mạng truyền dẫn thông minh

Công nghệ tri thức

Tương tác Người - Máy

Các tiện ích trên Web

English
Static contents: