You are here

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ trong hợp tác quốc tế.

(SISLAB sẵn sàng hợp tác với các đơn vị, nhóm nghiên cứu có nhu cầu)

Máy chủ, máy tính trạm

 • Hệ thống máy chủ tính toán và mô phỏng Fujitsu: PY RX2540 M2 (2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 - 2.30 GHz/18-core/45 MB; 256GB RAM; 5x 960GB SSD)
 • Máy trạm Dell Precision T7810+: 25 chiếc (Intel Xeon E5-2620 v4; 16GB RAM; 1TB ATA disk; trang bị hệ điều hành Centos)
 • Máy chủ IBM: 3820, 3850 (Red Hat)

Công cụ phần mềm thiết kế

 • Bộ công cụ thiết kế vi mạch (số và tương tự) của hãng Synopsys: bao gồm cả Front-End và Back-End.
 • Phần mềm thiết kế vi mạch của Mentor Graphics: ModelSim (10 licenses), Leonardo Spectrum (10 licenses), IC Design...
 • Phần mềm thiết kế mạch & PCB Altium
 • Phần mềm Place & Route của Xilinx (FPGA):Vivado suite
 • Phần mềm thiết kế & phát triển hệ thống nhúng trên cơ sở vi xử lý ARM

Thiết bị, dụng cụ

 • Hệ thống thử nghiệm thiết kế vi mạch HAPS (Synopsys): HAPS-70
 • Network Analyser upto 40GHz
 • Logic Analyser 34 channels
 • Spectrum Analyser
 • Digital Storage Oscilloscope
 • Máy phát tín hiệu (signal generator) Model 8004 
 • Kit phát triển FPGA: Spartan 3E, Virtex-II, Virtex-4, Virtex-5, Xilinx Artix-7 FPGA AC701 Evaluation, Ultra MPSoC ZCU 106.
 • Kit phát triển ARM
 • Kit phát triển hệ thống nhúng công nghiệp AM437x (IDK)
 • Dao động ký số nhớ 1GHz
 • etc. 
Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu