You are here

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh được đầu tư trang thiết bị hiện đại thông qua Dự án đầu tư chiều sâu trang thiết bị với tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. Sau đây là một số trang thiết bị của Phòng thí nghiệm (xem danh mục đầy đủ tại đây):

Máy tính, máy chủ

 • Máy tính HP nguyên chiếc: 20 chiếc (trang bị hệ điều hành Windows XP/RedHat)
 • Máy tính HP nguyên chiếc dx7400: 24 chiếc (trang bị hệ điều hành Windows XP/RedHat)
 • Hệ clustering SUN
 • Máy chủ IBM: 3800, 3820, 3850

Phần mềm thiết kế

 • Phần mềm thiết kế vi mạch của Mentor Graphics: ModelSim (10 licenses), Leonardo Spectrum (10 licenses), IC Design...
 • Phần mềm thiết kế mạch & PCB Altium
 • Phần mềm Place & Route của Xilinx (FPGA): ISE Foundation tool kit
 • Phần mềm thiết kế & phát triển hệ thống nhúng trên cơ sở vi xử lý ARM

Thiết bị, dụng cụ

 • Network Analyser upto 40GHz
 • Logic Analyser 34 channels
 • Spectrum Analyser
 • Digital Storage Oscilloscope
 • Máy phát tín hiệu (signal generator) Model 8004 
 • Kit phát triển FPGA: Spartan 3E, Virtex-II, Virtex-4, Virtex-5
 • Kít phát triển ARM
 • Dao động ký số nhớ 1GHz
 • ...
Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: