You are here

Hiện tại, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh có 24 thành viên (cơ hữu, kiêm nhiệm, NCS, SV).

Director of the Key Laboratory

 1. Prof. Xuan-Tu Tran, PhD, IEEESM

Secretariat

 1. Ms. Trịnh Thi Thu Trang                             Email: sislab(at)vnu.edu.vn

Members

 1. Phạm Công Kha (Cong-Kha Pham), Adjunct Professor
 2. Nguyễn Kiêm Hùng (Kiem-Hung Nguyen), PhD
 3. Đặng Nam Khánh (Nam-Khanh Dang), PhD
 4. Nguyễn Ngọc Mai (Ngoc-Mai Nguyen), PhD
 5. Phạm Minh Triển (Minh-Trien Pham), PhD
 6. Vũ Tuấn Anh (Tuan-Anh Vu), PhD
 7. Bùi Duy Hiếu (Duy-Hieu Bui), PhD student, starting in 2014
 8. Phan Hải Phong (Hai-Phong Phan), PhD student, expected completion in 2017
 9. Đồng Phạm Khôi (Pham-Khoi Dong), PhD student, starting in 2016
 10. Trần Đình Lâm (Dinh-Lam Tran), PhD student, starting 2016
 11. Trần Huy Toàn (Huy-Toan Tran), PhD student, starting in 2016
 12. Mai Đức Thọ (Duc-Tho Mai), PhD student, starting 2017
 13. Đinh Văn Nam (Van-Nam Dinh), MSc, PhD student, starting 2017
 14. Nguyễn Duy Anh (Duy-Anh Nguyen), PhD student, starting 2017
 15. Nguyễn Khâm Hồng Quang (Hong-Quang Nguyen-Kham), MSc student, starting 2017
 16. Nguyễn Trung Kiên (Trung-Kien Nguyen), K59D
 17. Nguyễn Lương Bằng (Luong-Bang Nguyen), K60D
 18. Trần Xuân Tuyến (Xuan-Tuyen Tran), K60D
 19. Phạm Đình Trung (Dinh-Trung Pham), K60D
 20. Đào Ngọc Nam Hải, K61D
 21. Vũ Quang Minh, K61D
 22. Lê Chung Hiếu, K61D
 23. Phạm Xuân Thành (Xuan-Thanh Pham), K61CNTT

Visitors

 1. Kanlaya Phommasak (Miss Tock), The University of Electro-Communications (2017)
 2. Tatsuya Iwase (Mr.), The University of Electro-Communications (2016)
 3. Jia-Xin Wu (Miss), The University of Electro-Communications (2016)
 4. Minoru Mochikawa (Mr), The University of Electro-Communications (2015)
 5. Mikhail Tatur (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2014)
 6. Victor Stempitsky (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2011)

Collaborators

 1. Alain Merigot, University Paris-Sud, France
 2. Ben Abdallah Abderazek, The University of Aizu, Japan
 3. Chantal Robach, Grenoble INP, France
 4. Diego Puschini, CEA-LETI, MINATEC, France
 5. Edith Beigne, CEA-LETI, MINATEC, France
 6. Phi-Hung Pham, Perdue University, USA
 7. Anh Vu Pham, UC Davis, USA
 8. Suzanne Lesecq, CEA-LETI, MINATEC, France
 9. Pascal Vivet, CEA-LETI, MINATEC, France
 10. Trang Hoang, HCM University of Technology, Vietnam
 11. Trong-Trinh Dang, RMIT Vietnam
 12. Victor Stempitsky, Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus
 13. Vincent Beroulle, Grenoble INP, France
 14. Van-Phuc Hoang, Le Quy Don Technical University, Vietnam
 15. Thanh-Vu Le-Van, PhD, Hue University of Science

VSD group photo taken in February 2014 

2014                                                                                        2017

Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Nhân lực của PTNTĐ SISLAB