You are here

Ngày 29/12/2020, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) tổ chức thành công Hội thảo khoa học Đông Nam Á lần thứ 4 về Mạch và Hệ thống (IEEE SEACAS 2020). Hội thảo SEACAS lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam năm 2017  theo sáng kiến của các nhà khoa học Việt Nam. Các năm tiếp theo, SEACAS được tổ chức tại Malaysia, Indonesia và dự kiến tổ chức tại Phillipine năm 2020. Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên IEEE CAS đã đề nghị Việt Nam đăng cai tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Bài trình bày về e-Health và Telemedicine (Indonesia).

Hội nghị SEACAS 2020 năm nay thu hút được trên 50 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên tham gia với tổng cộng 12 báo cáo được trình bày tại hội nghị và một phiên thảo luận. Số người tham gia đồng thời đạt trên 30 người.

Chương trình hội thảo ngày 29/12/2020.

Bài trình bày về Thiết bị IoT với chức năng bảo mật dữ liệu.

AttachmentSize
Image icon pic1.png669.3 KB
Image icon pic0.png1.3 MB
Image icon pic2.png731.02 KB
Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

Hội thảo khoa học Đông Nam Á lần thứ 4 về Mạch và Hệ thống (IEEE SEACAS 2020)