You are here

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: VNU Key Labpratory for Smart Integrated Systems hay SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. PTNTĐ SISLAB được thành lập năm 2016 (với nguồn gốc là PTN mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, được hình thành từ tháng 8/2006.) PTNTĐ SISLAB được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ, góp phần xây dựng Trường Đại học Công nghệ trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, phấn đấu đạt ngang tầm quốc tế. 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) trực thuộc Trường Đại học Công nghệ. PTNTĐ SISLAB tập trung nghiên cứu về thiết kế vi mạch, tích hợp hệ thống và phát triển ứng dụng trên cơ sở các hệ thống tích hợp. Bên cạnh đó, với truyền thống của mình, PTNTĐ có phối hợp chặt chẽ với Khoa Điện tử Viễn thông trong đào tạo và phối hợp với các PTN thuộc Khoa ĐTVT, CNTT như: PTN Tín hiệu và Hệ thống; PTN Hệ thống và Mạng truyền dẫn thông minh; PTN Công nghệ tri thức và An toàn dữ liệu; PTN Hệ thống nhúng.

Tầm nhìn & sứ mệnh

Trở thành phòng thí nghiệm đi đầu trong nước, đạt chuẩn mực quốc tế, về lĩnh vực thiết kế và phát triển các hệ thống tích hợp thông minh, thiết kế và ứng dụng vi mạch.

  1. Xây dựng môi trường học thuật chuẩn mực, thúc đẩy sáng tạo;
  2. Thu hút, tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trình độ cao ở trong và ngoài ĐHQGHN;
  3. Tập trung nguồn lực phát triển một số sản phẩm KH&CN chủ lực có trường phái, đặc trưng riêng.

Hướng nghiên cứu chính

  • Thiết kế và tích hợp các hệ thống trên chip (SoC), mạng trên chip (NoC).
  • Kiến trúc phần cứng cho các ứng dụng đa phương tiện.
  • Phương pháp kiểm tra, kiểm chứng, thiết kế cho kiểm tra.
  • Thiết kế công suất thấp.
  • Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng.
  • FPGA/ASIC


Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính:
PTN trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh,
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 2.1 E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-3754 9664   Fax: 024-3754 7460
Website: http://sis.uet.vnu.edu.vn
 
Cơ sở 2:
Phòng 201, Toà nhà Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao (HBI)
Khu Công nghệ cao Hoà Lạc,
Thạch Thất, Hà Nội
Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh