Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: Smart Integrated Systems Laboratory hay SIS Laboratory) là phòng thí nghiệm mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, được hình thành từ tháng 8/2006. Phòng thí nghiệm SIS được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ, góp phần xây dựng Trường Đại học Công nghệ trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, phấn đấu đạt ngang tầm quốc tế.

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) trực thuộc Trường Đại học Công nghệ. Phòng thí nghiệm SIS bao gồm một phòng thí nghiệm trung tâm chuyên về thiết kế vi mạch (VLSI/ASIC Systems Design) và 4 phòng thí nghiệm vệ tinh về: Xử lý tín hiệu; Hệ thống và Mạng truyền dẫn thông minh; Công nghệ tri thức và An toàn dữ liệu; Hệ thống nhúng. Phòng thí nghiệm SIS tập trung một đội ngũ cán bộ nghiên cứu mạnh gồm các giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh bao gồm:

* Thiết kế vi mạch (VLSI FPGA/ASIC Design) * Xử lý ảnh (image processing)
* Hệ thống trên một chip (System-on-Chip) * Hệ thống và mạng truyền dẫn thông minh
* Hệ thống nhúng (embedded systems) * Công nghệ tri thức
* Xử lý tín hiệu (signal processing) * An toàn thông tin

Địa chỉ liên hệ:

PTN Hệ thống tích hợp thông minh,
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
314-G2, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-3754-9664   Fax: 04-3754-7460
Website: http://www.uet.vnu.vn/sis