You are here

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: VNU Key Labpratory for Smart Integrated Systems hay SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. PTNTĐ SISLAB được thành lập năm 2016 (với nguồn gốc là PTN mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, được hình thành từ tháng 8/2006.) PTNTĐ SISLAB được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ, góp phần xây dựng Trường Đại học Công nghệ trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, phấn đấu đạt ngang tầm quốc tế.

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) trực thuộc Trường Đại học Công nghệ. PTNTĐ SISLAB tập trung nghiên cứu về thiết kế vi mạch, tích hợp hệ thống và phát triển ứng dụng trên cơ sở các hệ thống tích hợp. Bên cạnh đó, với truyền thống của mình, PTNTĐ có phối hợp chặt chẽ với Khoa Điện tử Viễn thông trong đào tạo và phối hợp với các PTN thuộc Khoa ĐTVT, CNTT như: PTN Tín hiệu và Hệ thống; PTN Hệ thống và Mạng truyền dẫn thông minh; PTN Công nghệ tri thức và An toàn dữ liệu; PTN Hệ thống nhúng.

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh hiện tập trung một đội ngũ cán bộ nghiên cứu mạnh gồm các giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh bao gồm:

* Thiết kế vi mạch (VLSI FPGA/ASIC Design) * Xử lý ảnh (image processing)
* Hệ thống trên một chip (System-on-Chip) * Hệ thống và mạng truyền dẫn thông minh
* Hệ thống nhúng (embedded systems) * Công nghệ tri thức
* Xử lý tín hiệu (signal processing) * An toàn thông tin

Địa chỉ liên hệ:

PTNTĐ Hệ thống tích hợp thông minh,
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2.1 E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-3754-9664   Fax: 04-3754-7460
Website: http://sis.uet.vnu.edu.vn
 
Cơ sở 2:
Toà nhà Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao (HBI)
Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: