You are here

Liên kết hữu ích

Vietnamese

 

Một số liên kết hữu ích, phục vụ cho các hoạt động khoa học công nghệ của Phòng thí nghiệm.

Liên kết nhanh: Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường ĐH Công nghệ | Văn thư (local) | Website môn học | Thư viện (local) | Wikipedia (Tiếng Việt) | ICT-vn | SISLAB intranet (LAN access) | SISLAB intranet (WiFi access)

Liên kết khác (được chia theo nhóm):

Nếu bạn phát hiện bất cứ liên kết nào bị lỗi, xin vui lòng báo lại cho chúng tôi tại đây!


 

Thư viện, tài liệu, giáo trình, từ điển (chung)

Thiết kế vi mạch VLSI/ASIC/VHDL

Hệ thống nhúng

  • MikroElektronika: http://www.mikroe.com/en (Tài liệu, công cụ, phần mềm phát triển hệ vi điều khiển, hệ vi xử lý, hệ thống nhúng)

    Các tiện ích trên Web

    Công cụ, tiện ích xử lý văn bản

    Static contents: 
    Vietnamese dynamic contents: