You are here

Hiện tại, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) đang tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến khoa học và kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, Internet-of-Things, thiết kế vi mạch (số và tương tự), phần cứng cho mạng nơ-ron.

Sau đây là một vài thông tin liên quan đến các hoạt động nghiên cứu tại SISLAB.


Các đề tài nghiên cứu đang triển khai

 • 2019-2022 (co-PI): SECUring Lightweight RFID tag with Elliptic Curve Cryptography (SECURE), in collaboration with Prof. Vincent Beroulle (PI), Grenoble INP LCIS, France. On-going
 • 2019-2021 (co-PI): Hotspot aware Fault-Tolerant Architectures and Algorithms for TSV-based 3D Network-on-Chips (FTNOC), Research Grant from the National Foundation for Sci-ence and Technology Development (NAFOSTED), project No. 102.01-2018.312), Dr. Đặng Nam Khánh (Principal Investigator). On-going
 • 2019-2021 (co-PI): Adaptive Lightweight Hardware Cryptosystem for Industrial Internet of Things Edge Devices (ALIOT), in collaboration with Dr Azrina binti Abd Aziz (PI) and Dr. Fawnizu Azmadi Hussin, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia. On-going

Các đề tài nghiên cứu đã hoàn thành

 • 2018-2019 (PI): Development of IoT Dual Band Transmitters for Agriculture (IOTA). Research Grant from the Ministry of Science and Technology (World Bank project), Principal Investigator: Trần Xuân Tú, in collaboration with Prof. Anh-Vu Pham (UC Davis).
 • 2014-2016 (PI): Reconfiguration Solution in Designing Network-on-Chip Architectures (ReSoNoC). Research Grant from the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED, project No. 102.01-2013.17). Completed
 • Nghiên cứu, thiết kế và thực thi thử nghiệm bộ mã hoá tín hiệu video, ứng dụng trong các thiết bị đa phương tiện thế hệ mới (VENGME). Đề án trọng điểm cấp Đại học Quốc gia (Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QGĐA.10.02. Chủ trì: Trần Xuân Tú.
 • Thiết kế và thực hiện hệ thống trên một chip cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và giám sát môi trường qua mạng Ethernet (CoMoSy). Đề tài Trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. mã số PUF.08.06. Chủ trì: Trần Quang Vinh, Trần Xuân Tú.
 • Thiết kế và mô hình hoá bus tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên chip. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QC.09.15, 2009-2010. Chủ trì: Trần Xuân Tú.
 • Thiết kế và mô hình hoá bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QC.08.18, 2008-2009. Chủ trì: Trần Xuân Tú.

Các giải thưởng khoa học

 • Giải thưởng Khoa học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010-2015. (Trần Xuân Tú và nhóm nghiên cứu).
 • Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015. (Trần Xuân Tú và nhóm nghiên cứu)
 • Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu năm 2009, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trần Xuân Tú và đồng nghiệp).
Vietnamese
Static contents: 

Một số hoạt động nghiên cứu tiêu biểu