You are here

Hiện tại, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) đang tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến khoa học và kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, Internet-of-Things, thiết kế vi mạch (số và tương tự).

Sau đây là một vài thông tin liên quan đến các hoạt động nghiên cứu tại SISLAB.


Các đề tài nghiên cứu đang triển khai

 • Nghiên cứu, thiết kế và thực thi thử nghiệm bộ mã hoá tín hiệu video, ứng dụng trong các thiết bị đa phương tiện thế hệ mới. Đề án trọng điểm cấp Đại học Quốc gia (Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QGĐA.10.02. Chủ trì: Trần Xuân Tú. Đã nghiệm thu.
 • Thiết kế và thực hiện hệ thống trên một chip cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và giám sát môi trường qua mạng Ethernet. Đề tài Trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. mã số PUF.08.06. Chủ trì: Trần Quang Vinh, Trần Xuân Tú.
 • Nghiên cứu, phát triển hệ thống lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh thông tin trên mạng Internet. Đề tài nhánh thuộc đề tài KC.01.02/06-10, 2006-2008. Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Tin học nghiệp vụ, Bộ Công an.
 • Mô hình trích chọn thông tin phát hiện thực thể và quan hệ ngữ nghĩa trên Web tiếng Việt. Đề tài nghiên cứu cơ bản, mã số 203906, 2006-2008. Chủ trì: Hà Quang Thụy.

Các đề tài nghiên cứu đã hoàn thành

 • Thiết kế và mô hình hoá bus tốc độ cao dùng cho các hệ thống trên chip. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QC.09.15, 2009-2010. Chủ trì: Trần Xuân Tú.
 • Thiết kế và mô hình hoá bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QC.08.18, 2008-2009. Chủ trì: Trần Xuân Tú.
 • Hạng đối tượng trong mạng xã hội và tích hợp vào máy tìm kiềm tiếng Việt. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại
 • học Quốc gia, mã số QC.07.13, 2007-2008. Chủ trì: Hà Quang Thụy.
 • Giải quyết một số bài toán nền tảng trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt với các mô hình học máy thống kê hiện đại. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, mã số QC.06.07. Chủ trì: Nguyễn Cẩm Tú. 
 • Tóm tắt văn bản tiếng Việt: Rút gọn câu và Phát hiện quan hệ ngữ nghĩa. Chủ trì: Hoàng Thị Điệp và Nguyễn Việt Cường.

Các giải thưởng khoa học

 • Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu năm 2009, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trần Xuân Tú và đồng nghiệp).
 • 03 giải thưởng Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 (Lê Vũ Hà; Trần Xuân Tú; và nhóm nghiên cứu Đỗ Thị Minh Việt, Nguyễn Hải Châu, Hà Quang Thuỵ).

Các nhà tài trợ

 • Hãng Synopsys
 • Hãng Altera

Chú ý: Phần thông tin này đang được hoàn thiện.

Vietnamese
Static contents: 

Một số hoạt động nghiên cứu tiêu biểu