You are here

Từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2018, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) đã hợp tác với hãng Synopsys, một trong những công ty hàng đầu thế giới về phần mềm hỗ trợ thiết kế, tổ chức khóa đào tạo "Thực thi thử nghiệm thiết kế vi mạch trên hệ thống HAPS". Trong thời gian khóa học diễn ra, chuyên gia đến từ hãng Synopsys đã giảng bài và hướng dẫn cho các thành viên, nghiên cứu sinh của SISLAB các kiến thức chuyên môn trong thiết kế vi mạch sử dụng hệ thống HAPS.

Không khí khóa đào tại tại phòng thí nghiệm.

Các thành viên, nghiên cứu sinh của SISLAB cũng đã trao đổi cụ thể với chuyên gia hãng Synopsys, học tập và tích lũy những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích ứng dụng trong công việc nghiên cứu hằng ngày tại phòng thí nghiệm. 

Dao diện đồ họa công cụ hỗ trợ thiết kế.

Khóa học đã diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở và đạt hiệu quả cao. 

Các thành viên SISLAB chụp ảnh kỉ niệm cùng chuyên gia hãng Synopsys

Các thành viên SISLAB chụp ảnh kỉ niệm cùng chuyên gia hãng Synopsys

Undefined
Vietnamese dynamic contents: 

Khóa đào tạo "Thực thi thử nghiệm thiết kế vi mạch trên hệ thống HAPS" do chuyên gia hãng Synopsys giảng bài