Seminar "Nghiên cứu và thiết kế bộ mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh CABAC (HEVC)" - NCS Trần Đình Lâm

Undefined

Seminar "Nghiên cứu và thiết kế bộ mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh CABAC (HEVC)" - NCS Trần Đình Lâm.

  • Thời gian: 8h30-11h30, ngày 5/6/2020.
  • Địa điểm: Viện Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

Đến dự seminar gồm có các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải...

NCS. Trần Đình Lâm trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.
Vietnamese dynamic contents: 

Congratulations to TRAN Dinh Lam for having a paper accepted to be published on MDPI Electronics journal

Undefined

Congratulations to TRAN Dinh Lam for having a paper accepted to be published on MDPI Electronics journal.

Title: An Efficient Hardware Implementation of Residual Data Binarization in HEVC CABAC Encoder
Authors: Dinh-Lam Tran, Xuan-Tu Tran *, Duy-Hieu Bui, Cong-Kha Pham

This is a good news during social distancing period in Vietnam due to Covid-19 pendamic (novel Corona virus-caused pneumonia originated from Wuhan city last year).

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS