SISLAB trình bày báo cáo tại Hội nghị Quốc tế IEEE SOCC 2019, Singapore

Hội nghị Quốc tế IEEE SOCC 2019 (the 32nd IEEE International System-on-Chip Conference) được tổ chức tại Singapore từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2019. Đây là một trong những diễn đàn hàng đầu để chia sẻ những tiến bộ mới nhất về kiến ​​trúc SoC, hệ thống, thiết kế logic và mạch, công nghệ xử lý, kiểm tra, công cụ thiết kế và ứng dụng. 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) có một bài báo được chấp nhận trình bày và đăng kỷ yếu của hội nghị.

Undefined

Many papers have been accepted to be presented at the 32nd IEEE SOCC, 13rd IEEE MCSoC, IEEE ISVLSI 2019

English

Congratulations !

Many papers written by SISLAB members have been accepted to be presented at 32nd IEEE SOCC, 13rd IEEE MCSoC, IEEE ISVLSI 2019.

32nd IEEE SOCC:
Duy-Anh Nguyen, Duy-Hieu Bui, Francesca Iacopi, Xuan-Tu Tran. An Efficient Event-driven Neuromorphic Architecture for Deep Spiking Neural Networks.

13rd IEEE MCSoC: Khanh N. Dang, Akram Ben Ahmed, Xuan-Tu Tran. An on-communication multiple-TSV defects detection and localization for real-time 3D-ICs

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS