You are here

Nhân lực của PTNTĐ SISLAB

Hiện tại, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh có 27 thành viên (cơ hữu, kiêm nhiệm, NCS, SV).

Giám đốc

 1. Xuan-Tu Tran (Trần Xuân Tú), Professor, PhD, IEEESM

Thành viên

 1. Kiem-Hung Nguyen (Nguyễn Kiêm Hùng), PhD
 2. Ngoc-Mai Nguyen (Nguyễn Ngọc Mai), PhD
 3. Minh-Trien Pham (Phạm Minh Triển), PhD
 4. Tuan-Anh Vu (Vũ Tuấn Anh), PhD
 5. Nam-Khanh Dang (Đặng Nam Khánh), PhD
 6. Duy-Hieu Bui (Bùi Duy Hiếu), PhD student, starting in 2015,
 7. Hai-Phong Phan (Phan Hải Phong), PhD student, expected completion in 2017
 8. Thanh-Vu Le-Van (Lê Văn Thanh Vũ), PhD student, expected completion in 2016
 9. Pham-Khoi Dong (Đồng Phạm Khôi), PhD student, starting in 2016
 10. Dinh-Lam Tran (Trần Đình Lâm), PhD student, starting 2016
 11. Huy-Toan Tran (Trần Huy Toàn), PhD student, starting in 2016
 12. Duc-Tho Mai (Mai Đức Thọ), PhD student, starting 2017
 13. Van-Nam Dinh (Đinh Văn Nam), MSc, PhD student, starting 2017
 14. Duy-Anh Nguyen (Nguyễn Duy Anh), PhD student, starting 2017
 15. Ngoc-Sinh Nguyen (Nguyễn Ngọc Sinh), MSc student
 16. Quang-Nam Ta (Tạ Quang Nam), K58D
 17. Thi-Chuc Phan (Phan Thị Chúc), K58D
 18. Kham-Quang Nguyen (Nguyễn Khâm Quang), K58D
 19. Quang-Linh Nguyen (Nguyễn Quang Linh), K58D. ST2, CT3, ST6
 20. Thi-Hue Nguyen (Nguyễn Thị Huệ), K58D
 21. Thi-Dien Nguyen (Nguyễn Thị Diện), K58D
 22. Huy-Hung Ho (Hồ Huy Hùng), K59D
 23. The-Anh Le (Lê Thế Anh), K59D
 24. Manh-Cuong Kim (Kim Mạnh Cường), K59D
 25. Nhu-That Nguyen (Nguyễn Như Thật, K59D
 26. Trung-Kien Nguyen (Nguyễn Trung Kiên), K59D

Visitors

 1. Kanlaya Phommasak (Miss Tock), The University of Electro-Communications (2017)
 2. Tatsuya Iwase (Mr.), The University of Electro-Communications (2016)
 3. Jia-Xin Wu (Miss), The University of Electro-Communications (2016)
 4. Minoru Mochikawa (Mr), The University of Electro-Communications (2015)
 5. Mikhail Tatur (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2014)
 6. Victor Stempitsky (Prof), Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus (2011)

Cộng tác/Hợp tác

 1. Alain Merigot, University Paris-Sud, France
 2. Ben Abdallah Abderazek, The University of Aizu, Japan
 3. Chantal Robach, Grenoble INP, France
 4. Diego Puschini, CEA-LETI, MINATEC, France
 5. Edith Beigne, CEA-LETI, MINATEC, France
 6. Phi-Hung Pham, Perdue University, USA
 7. Anh Vu Pham, UC Davis, USA
 8. Suzanne Lesecq, CEA-LETI, MINATEC, France
 9. Pascal Vivet, CEA-LETI, MINATEC, France
 10. Trang Hoang, HCM University of Technology, Vietnam
 11. Trong-Trinh Dang, RMIT Vietnam
 12. Victor Stempitsky, Belarus State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Belarus
 13. Vincent Beroulle, Grenoble INP, France
 14. Van-Phuc Hoang, Le Quy Don Technical University, Vietnam

VSD group photo taken in February 2014 

2014                                                                                        2017

Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: