You are here

Cán bộ Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin gồm 8 giảng viên/ nghiên cứu viên, 3 nghiên cứu sinh, 5 học viên cao học.

 

I. Giảng viên/Nghiên cứu viên

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
PGS.TS Hà Quang Thuỵ (*) thuyhq@vnu.edu.vn   E3-105
PGS.TS Trịnh Nhật Tiến tientn@vnu.edu.vn
TS Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn    
TS Nguyễn Ngọc Hoá hoa.nguyen@vnu.edu.vn
TS Nguyễn Trí Thành thanhnt@vnu.edu.vn  
ThS Nguyễn Cẩm Tú     Đi nước ngoài
ThS Đỗ Thị Minh Việt    
ThS Nguyễn Thị Hậu      

 
II. Nghiên cứu sinh/Học viên cao học

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
NCS Nguyễn Việt Cường     Đi nước ngoài
NCS Đặng Thanh Hải     Đi nước ngoài
NCS Nguyễn Cẩm Tú     Đi nước ngoài
HV Nguyễn Thu Trang      
HV Nguyễn Thị Hương Thảo      
HV Trần Thị Oanh      
HV Nguyễn Thị Thuỳ Linh      
HV Trần Mai Vũ      

(*) Cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách Phòng thí nghiệm

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: