You are here

Thực hiện kế hoạch để hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2014), ngày 17/5/2014, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã mở cửa 13 phòng thí nghiệm để giới thiệu những hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ tới đông đảo học sinh, sinh viên và khách tham quan.

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (SIS Lab) đã mở cửa đón khách tham quan, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động nghiên cứu và trình diễn một số demo sản phẩm khoa học được phát triển tại phòng thí nghiệm trong thời gian qua.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội thăm phòng thí nghiệm trung tâm Thiết kế mạch tích hợp VLSI (SIS Lab)

Khách tham quan tại phòng thí nghiệm vệ tinh Mạng và hệ thống truyền dẫn thông minh (SIS Lab)

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

Mở cửa hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam