You are here

Trong khuôn khổ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB). Sau đây là một số hình ảnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh.

Một số sản phẩm vi mạch thử nghiệm tại SISLAB.

Là một người tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, Bí thư Hoàng Trung Hải rất quan tâm đến các vấn đề ứng dụng công nghệ trong cuộc sống.

 

Undefined
Vietnamese dynamic contents: 

Lãnh đạo thành phố thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm