You are here

Ngày 17/1/2019, NCS Bùi Duy Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Minatec, thành phố Grenoble, Cộng hòa Pháp với đề tài nghiên cứu "An Innovative Lighweight Cryptography System for the Internet-of-Things" với sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Xuân Tú (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN) và HDR Edith Beigné (CEA-Leti, Minatec, Cộng hòa Pháp).

Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao các kết quả đạt được của nghiên cứu sinh, cả khía cạnh học thuật và công nghệ. Đặc biệt là trong quá trình làm luận án, NCS đã thiết kế và chế tạo thành công vi mạch thử nghiệm và có 2 công trình công bố trên tạp chí khoa học uy tín (IEEE TVLSI; JOLPE). Sau quá trình thảo luận nghiêm túc, hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sỹ của Đại học Bách khoa Grenoble cho NCS Bùi Duy Hiếu.

Chúc mừng tân tiến sỹ BÙI Duy Hiếu ! 

NCS Bùi Duy Hiếu trình bày kết quả nghiên cứu.

Chủ tịch hội đồng, GS. Régis LEVEUGLE, công bố kết quả và chúc mừng NCS.

Chủ tịch Minatec, Grenoble, Ông Jean Charles GUIBERT tới dự và chúc mừng.

SISLAB members gặp gõ ở Grenoble và chúc mừng Tân Tiến sỹ Bùi Duy Hiếu.

 

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

NCS Bùi Duy Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Cộng hòa Pháp