You are here

Ngày 18/9/2020 sẽ diễn ra sự kiện "RISC-V Day Vietnam" - Hội thảo về các kết quả nghiên cứu và phát triển trên nền tảng vi xử lý RISC-V. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên sự kiện được tổ chức trực tuyến, từ 10h00 đến 17h00 ngày 18/9/2020.

Tại hội thảo này, SISLAB giới thiệu sản phẩm nền tảng hệ thống trên chip IoT dựa trên vi xử lý RISC-V. Đây là một nền tảng hệ thống trên chip được trang bị các kỹ thuật mật mã nhằm bảo vệ các thiết bị IoT trước các rủi ro khi thu thập, xử lý và truyền dữ liệu trên mạng Internet. Bài trình bày của SISLAB sẽ diễn ra vào lúc 15h10 (truy cập trước 15 phút để theo dõi).

15:10 V Research and Development Activities on RISC-V and its Applications for IoTs Duy-Hieu Bui* | SISLAB, VNU University of Engineering and Technology, and Xuan-Tu Tran | Vietnam National University, Hanoi #riscvn-sislab

 Thông tin về hội thảo: http://riscv-association.jp/en/riscv-day-vietnam-2020/

RISC-V is a free and open ISA enabling a new era of processor innovation through open standard collaboration. Born in academia and research, RISC-V ISA delivers a new level of free, extensible software and hardware freedom on architecture, paving the way for the next 50 years of computing design and innovation.
Undefined
Vietnamese dynamic contents: 

SISLAB giới thiệu sản phẩm nền tảng hệ thống trên chip IoT dựa trên vi xử lý RISC-V tại "RISC-V Day Vietnam"