You are here

Ngày 29/10/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã chủ trì buổi làm việc về một số nội dung liên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo một số trường đại học, đơn vị nghiên cứu thuộc ĐHQGHN và đại diện các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên thực trạng hiện nay cũng như đề xuất một số ý kiến để hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả hơn. Phát triển các PTNTĐ/TTNCTĐ nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phục vụ triển khai các chương trình nghiên cứu tạo sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn là hướng ưu tiên của ĐHQGHN và của các đơn vị chủ trì.

Hiện ĐHQGHN có 10 Phòng thí nghiệm/Trung tâm nghiên cứu trọng điểm, trong đó, 01 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Nhà nước, 07 Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN (PTNTĐ), 02 Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN (TTNCTĐ). Các PTNTĐ/TTNCTĐ có lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ, định hướng nghiên cứu/sản phẩm rõ ràng; các đơn vị nghiên cứu đăng ký dự kiến sản phẩm KH&CN trong 5 năm tới để định hướng hoạt động và có cơ sở đối sánh về kết quả đạt được thực tế sau này; các nhân lực chủ chốt có kinh nghiệm tổ chức và điều hành hoạt động PTN, nhân lực chính của 06 PTNTĐ/TTNCTĐ là thành viên của các Nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN.

Trong giai đoạn đầu thành lập, 09/10 PTNTĐ/TTNCTĐ được kế thừa tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất của các đơn vị trước đây nên việc ổn định tổ chức và điều hành có thuận lợi, được đầu tư cơ bản về hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Một số đại biểu cho biết, trong giai đoạn đầu thành lập, một số PTNTĐ chưa có Phòng làm việc riêng để hoạt động; nhân lực nghiên cứu viên, cán bộ hành chính hỗ trợ cho các PTNTĐ chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc triển khai và thực hiện hoạt động. Với PTNTĐ khối công nghệ, khi diện tích làm việc hạn chế, cán bộ thường xuyên phải làm việc trong môi trường từ trường cao.

Chỉ tính riêng khối khoa học tự nhiên và công nghệ, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2020, các PTNTĐ đã công bố 342/299 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc các danh mục ISI và SCOPUS; phát triển được 91 sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh với 35 sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh được chuyển giao; Tổng số sản phẩm sở hữu trí tuệ là 48/27 sản phẩm; Có 4 nhóm Nghiên cứu mạnh từ các PTNTĐ; Số nhiệm vụ cấp nhà nước mới: 24 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ cấp Bộ mới: 56 nhiệm vụ; 8/4 Giải thưởng KHCN cấp Bộ trở lên.

Chi tiết: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N27133/Phong-thi-nghiem--Trung-tam-nghien-...

Đỗ Ngọc Diệp - VNUMedia

AttachmentSize
Image icon VNU_Hop PTN trong diem.jpg147.23 KB
Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

News: Phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu trọng điểm là đơn vị khoa học công nghệ quan trọng