You are here

Tổ chức khoá đào tạo về ARM

Trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/5, Phòng thí nghiệm SIS đã tổ chức khoá đào tạo về ARM cho cán bộ, sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Phòng thí nghiệm SIS, Phòng thí nghiệm Toshiba, Bộ môn Công nghệ phần mềm). Các bài giảng được trình bày bởi 3 chuyên gia đến từ hãng Embest, Shenzhen, Trung Quốc.

Nội dung khoá học bao trùm từ những khái niệm cơ bản đến các vấn đề chuyên sâu (cả phần cứng lẫn phần mềm).

Ngày 1: Tổng quan về ARM; Kiến trúc ARM và Lõi xử lý; Tổng quan về EmbestIDE; Các tập lệnh ARM (ARM & Thumb Instruction Sets); ARM/Thumb interworking cho những người mới bắt đầu.

Ngày 2: Exception Handling; Compiler Hints and Tips for middle/senior engineers; JTAG Debug and Embedded Trace; EmbestIDE Introductory Workbook; Instruction Set Workbook.

Ngày 3: Embedded Hardware Development; Embedded Software Development; Embedded Software Development Workbook.

Ngày 4: Embedded Linux Development overview; Embedded Linux Introductory Workbook; Windows CE .Net overview.

Sau khoá học, một số học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành tốt khoá học và có khả năng làm việc với các hệ phát triển dựa trên lõi ARM.

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: