You are here

Tuyển sinh viên làm thực tập NCKH, khoá luận tốt nghiệp

Nhóm nghiên cứu về Thiết kế mạch tích hợp (VSD Group), Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS), thông báo tuyển sinh viên K51, K52 làm thực tập nghiên cứu khoa học, khoá luận tốt nghiệp tại phòng thí nghiệm trong năm học 2009-2010 với các tiêu chí sau đây:

  • Định hướng nghiên cứu: Lập trình thiết kế chip có độ tích hợp cao VLSI (FPGA/ASIC) cho một số ứng dụng đa phương tiện (mã hoá / giải mã tín hiệu video / hình ảnh).
  • Số lượng tuyển: 03 sinh viên K51, 05 sinh viên K52.

1. Điều kiện cần

- Nắm vững kiến thức về: thiết kế điện tử số, kiến trúc máy tính.

- Có kỹ năng lập trình khá với một trong các ngôn ngữ sau: C/C++, VHDL.

- Có điểm trung bình năm học 2008-2009: đạt loại Khá trở lên.

- Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ

- Tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của PTN SIS, Khoa Điện tử - Viễn thông và Khoa Công nghệ thông tin.

- Làm nghiên cứu 4 buổi/tuần tại PTN SIS (được bố trí chỗ làm việc + máy tính).

- Được cấp học bổng hỗ trợ nghiên cứu (nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau 2 tháng thử việc).

- Được sử dụng trang thiết bị, tài liệu tại PTN https://canadian...a/.

3. Thời hạn đăng ký

- Sinh viên đăng ký chuẩn bị 01 Lý lịch (Curriculum Vitae) gửi qua e-mail tới giảng viên Trần Xuân Tú (tutx@vnu.edu.vn), hoặc gửi trực tiếp tới Phòng 314, nhà G2 chậm nhất vào ngày 23/11/2009.

4. Lựa chọn và thông báo kết quả

- Sinh viên có đơn đăng ký sẽ được kiểm tra thông qua phỏng vấn trực tiếp bởi các cán bộ của Nhóm nghiên cứu VSD, PTN SIS.

VSD Group, SIS Lab

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: