You are here

Triển khai công cụ thiết kế chip của Synopsys

Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Hãng Synopsys và Trường Đại học Công nghệ ký ngày 19 tháng 10 năm 2009, hôm nay ngày 1/12/2009 tại Trường Đại học Công nghệ các chuyên gia của hãng Synopsys đã cùng với cán bộ Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) triển khai cài đặt các công cụ hỗ trợ thiết kế chip.

Theo khuôn khổ hợp tác này, hãng Synopsys đồng ý cung cấp cho cán bộ, học viên nhà trường các bộ công cụ thiết kế chip với mục đích đào tạo cán bộ. Đồng thời hãng cũng đồng ý cử chuyên gia sang đào tạo sử dụng các công cụ này cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu của nhà trường. Với những công cụ thiết kế cung cấp bởi Synopsys, cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên nhà trường có thể thực hiện hầu hết các công đoạn trong quy trình thiết kế chip, từ Front-End đến Back-End.

  https://espanol....kamagra/

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: