You are here

Vietnamese

ICDV 2011Hội nghị quốc tế về Thiết kế vi mạch và thiết bị điện tử tại Việt Nam (The 2011 IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam - ICDV 2011) đã diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong ba ngày từ ngày 8/8/2011 đến ngày 10/8/2011 với 117 người tham dự đến từ Nhật Bản, Việt Nam, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Belarus, Đài Loan.Tại hội nghị, có 37 báo cáo toàn văn đã được trình bày. Trong số đó, có 5 báo cáo phiên toàn thể (keynote) và 5 báo cáo mời (invited talks) do các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thiết kế chip trình bày.

ICDV 2011 là hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 2 về thiết kế vi mạch và thiết bị điện tử tại Việt Nam do Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Hiệp hội các kỹ sư điện tử, tin học và truyền thông của Nhật Bản (IEICE: The Institute of Electronics, Information and Communications Engineers). Đây là diễn đàn quốc tế để các nhà khoa học báo cáo và trao đổi các kết quả, kinh nghiệm và hoạt động nghiên cứu liên quan đến thiết kế vi mạch (thiết kế chip) và các vấn đề liên quan đến công nghệ bán dẫn.

Theo ban tổ chức, mục tiêu hội nghị ICDV 2011 là: (i) Tạo diễn đàn quốc tế để các nhà khoa học Việt Nam, các nhà khoa học Nhật Bản và các nhà khoa học quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng liên quan đến công nghệ thiết kế vi mạch, các thiết bị điện tử và các vấn đề liên quan đến công nghệ bán dẫn hiện đại; (ii) Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử, công nghệ thông tin tại Việt Nam nhằm tiến tới phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam; và (iii)  Tăng cường vị thế, quan hệ quốc tế của cộng đồng khoa học Việt Nam liên quan đến lĩnh vực thiết kế vi mạch và phát triển sản phẩm điện tử.

Hội nghị ICDV 2011 nhận được nhiều sự quan tâm của không chỉ các nhà khoa học đến từ các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu mà còn nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp. Các đơn vị bảo trợ kỹ thuật bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội IEEE SSCS Japan Chapter, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV), Hiệp hội Microwave Thái Lan - Nhật Bản (TJMW). Bên cạnh đó, hội nghị ICDV 2011 cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính của các hãng công nghiệp hàng đầu về thiết kế vi mạch và công nghiệp bán dẫn: Hãng Applistar Corporation, Nhật Bản, Dolphin-IC Vietnam, Hoa Kỳ, Panasonic Vietnam Corporation, Nhật Bản, Renesas Design Corporation, Nhật Bản, Toshiba Corporation Semiconductor Company, Nhật Bản.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu chào mừng.

ICDV 2011

Phiên toàn thể hội nghị.

Hơn 100 tác giả và đại biểu tham dự hội nghị ICDV 2011.

Introduction to ICDV 2011 (English):

The ICDV (Integrated Circuits and Devices in Vietnam) is an international forum for presenting chips and circuit designs in solid-state and semiconductor fields. Continuous scaling of the CMOS devices increases the number of transistors on a VLSI chip. It will soon reach the level of 10 giga transistors on a single chip, which is equivalent to the total neuron numbers in the human brain. This would certainly provide us a great opportunity for new applications and information processing. On the other hands, the small feature size causes new problems such as leakage current and process variation. To discuss utilizing the scaling advantages and coping with the new problems, we call for contributions about new proposal of application system, VLSI architecture, and design methodology as well as the technologies in the integrated circuit and device field. We expect to this workshop explores and stimulates the contributed researches to those subjects. The papers are solicited from prospective authors interested in the related fields. The conference is supported by the IEICE ICD technical group and will be held in Hanoi, Vietnam.

ICDV 2011 on the News:

 

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế vi mạch và thiết bị điện tử tại Việt Nam (ICDV 2011)