You are here

Cán bộ Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp

Hiện tại, nhân lực của phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp VSD bao gồm 22 thành viên: 7 cán bộ (1 đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 3 nghiên cứu sinh, 3 học viên cao học, 8 sinh viên. Bên cạnh đó, nhóm còn có sự hỗ trợ của ban cố vấn khoa học gồm 3 thành viên (trong đó có một thành viên đến từ CEA-LETI, MINATEC, Cộng hoà Pháp) và nhiều cộng tác viên trong và ngoài nước.

Hướng nghiên cứu của nhóm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống (phần cứng lẫn phần mềm) với một số vấn đề nghiên cứu cụ thể như: thiết kế mạch và hệ thống phần cứng có độ tích hợp cao VLSI cho các ứng dụng xử lý và truyền thông đa phương tiện; thiết kế và kiểm tra các kiến trúc hệ thống trên chip (System-on-Chip), mạng trên chip (Network-on-Chip); thiết kế kiểm tra (Design-for-Test/Testability); triển khai và áp dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế trong các mô hình hệ thống mới.

I. Ban cố vấn

 1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
 2. PGS.TS. Trần Quang Vinh
 3. TS. Pascal Vivet (CEA-LETI, MINATEC)

II. Thành viên nhóm nghiên cứu VSD

 1. PGS.TS. Trần Xuân Tú, Trưởng nhóm
 2. PGS.TS. Ngô Diên Tập, giảng viên
 3. ThS. Nguyễn Kiêm Hùng, cán bộ nghiên cứu (đang làm nghiên cứu sinh ở Trung Quốc)
 4. Trần Văn Huấn, cán bộ nghiên cứu
 5. Nguyễn Văn Miên, cán bộ nghiên cứu
 6. ThS. Bùi Duy Hiếu, cán bộ nghiên cứu
 7. ThS. Nguyễn Ngọc Mai, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh
 8. ThS. Lê Văn Thanh Vũ, nghiên cứu sinh
 9. ThS. Phan Hải Phong, nghiên cứu sinh
 10. Nguyễn Việt Thắng, học viên cao học
 11. Phạm Thị Huế, học viên cao học
 12. Đặng Nam Khánh, học viên cao học
 13. NguyễnThế Tuyên, sinh viên K53D
 14. Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh viên K53D
 15. Bùi Ngọc Huy, sinh viên K53D
 16. Đỗ Thế Tân, sinh viên K53D
 17. Bùi Quốc Long, sinh viên K53D
 18. Dương Văn Điệp, sinh viên K54D
 19. Doãn Xuân Hoan, sinh viên K54D
 20. Tạ Thị Hương, sinh viên K54D
 21. Nguyễn Thị Linh, sinh viên K54D
 22. Nguyễn Thị Thuỷ, sinh viên K54D

III. Cộng tác viên của nhóm nghiên cứu VSD

 1. TS. Phạm Phi Hùng, cộng tác viên
 2. TS. Lê Quang Minh, cộng tác viên
 3. ThS. Vũ Quang Dũng, cộng tác viên

* Danh sách cập nhật ngày 21/5/2012.

Một số hình ảnh về nhóm VSD

Chụp ảnh lưu niệm với Kian Peng - chuyên gia của Synopsys nhân dịp training về ICC/DCC.

Chụp ảnh lưu niệm với Patrick Heng - chuyên gia Synopsys nhân dịp training về Verification

AttachmentSize
Image icon vsd-group-resized.jpg65.36 KB
Image icon IMG_0018.JPG3.12 MB
Image icon IMG_0754.JPG837.08 KB
Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 
Static contents: