Hữu ích

warning: Creating default object from empty value in /home/webapps/sis/sites/default/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Soạn thảo tài liệu bằng LaTeX

LaTeX là một công cụ soạn thảo tài liệu miễn phí. Mặc dù không phải là công cụ soạn thảo kiểu WYSIWYG như Word của Microsoft Office nhưng cũng khá mạnh và thân thiện. Mỗi công cụ đều có những ưu và khuyết điểm riêng của nó, LaTeX cũng vậy.

Một số mẫu văn bản, tài liệu hay dùng

Với mục đích thống nhất cách trình bày các tài liệu khoa học, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và sinh viên (đối với các tài liệu khoa học), và trình bày đúng quy định (đối với các văn bản quản lý hành chính). Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đã sưu tầm và/hoặc xây dựng một số mẫu văn bản tài liệu sau:

 

Syndicate content