Seminar - Prof. Duhamel

Vietnamese

THÔNG BÁO

(V/v: Seminar Khoa học)

Kính gửi:       - Toàn thể Cán bộ Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

                                   - Học viên lớp Cao học M2-IST

Vietnamese dynamic contents: 

Submission Deadline: ATC 2009, Hai Phong, VN

Undefined

ATC/REV-2009 - The 2nd in the series of International Conferences on Advanced Technologies for Communications, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communication Society (IEEE-ComSoc), continues to offer scientists and engineers worldwide a high-quality international forum in communications. The conference is hosted by the Vietnam Maritime University (VIMARU) in Hai Phong, Vietnam, during 12-14 October, 2009.

Vietnamese dynamic contents: 

Cadence thăm và làm việc với Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh

Vietnamese

Sáng nay (24/02/2009), Đại diện của Hãng Cadence (Ông Seow Choo Han, Giám đốc bán hàng khu vực Nam Á và Ông Stanley Voo, Chuyên viên quản lý cao cấp khu vực Nam Á) và Đại diện Công ty FTD Solution (Ông Satish K, Phụ trách thương mại) đã đến thăm và làm việc với Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS). Tiếp và làm việc với Cadence có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, TS. Trần Xuân Tú - Phó Trưởng phòng thí nghiệm SIS và một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu của PTN SIS.

Vietnamese dynamic contents: 

DSNOC'09 (DATE Friday Workshop), Nice, France

Undefined

                         CALL FOR PAPERS DSNOC’09

                       DATE Friday Workshop on
               Diagnostic Services in Network-on-Chips
          Test, Debug, and On-Line Monitoring (3rd Edition)

                     Nice, France, April 24, 2009

           Website: http://www.date-conference.com/node/553

INTRODUCTION

Vietnamese dynamic contents: 

IP-SOC 09, Grenoble, France

Undefined

IP/SOC 09 JOINS WITH EMBEDDED SYSTEMS CONFERENCE IN GRENOBLE

Grenoble and Brussels -- February 4, 2009 -- IP/SoC 09 (IP-Based System Design) will be the 18th edition of the working conference on hot topics in the SoC design world. Held each held each year in the well known Silicon and Nanometer Valley in the French Alps, IP 09 will combine this year with Embedded Systems Conference to provide a unique, integrated IP-to-System event in Grenoble, December 1-3, 2009.

Vietnamese dynamic contents: 

Truy cập thư viện ACM và IEEE CS trực tuyến

Vietnamese

IEEE Computer Society - VNUACM Digital LibraryTheo thông tin từ Trung tâm thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục mua quyền truy cập tài liệu trực tuyến của ACM và IEEE Computer Society nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học của các đơn vị thành viên. Để có thể truy cập các kho tài nguyên online này, bạn phải sử dụng máy tính nối mạng có địa chỉ IP nằm trong dải địa chỉ IP của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng ký với ACM và IEEE-CS.

Vietnamese dynamic contents: 

SIS Lab's seminar: On-chip Communication, System-on-Chip design

Undefined

At this seminar, researchers of the SIS Laboratory will present the following research issues:

  • On-chip communication, bus-based SoC, AMBA bus
  • Using Microblaze processor to develop your Systems-on-Chip

Location: 314-G2, SIS Laboratory, The College of Technology (Coltech), Vietnam National University, Hanoi

Vietnamese dynamic contents: 

Submission Deadline: DDECS 2009, Liberec, Czech

Undefined

12th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS 2009)

April 15th - April 17th, 2009, Liberec, Czech Republic


Scope

The IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems provides a forum for exchanging ideas, discussing research results and presenting practical applications in the areas of design, test and diagnosis of electronic circuits and systems.

Vietnamese dynamic contents: 

Submission Deadline: 16th Int'l Test Synthesis Workshop (ITSW'09), Texas, USA

Undefined

Conference: 16th International Test Synthesis Workshop (ITSW 2009)

Date: March 23-25, 2009

Location: University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA

Website: http://www.tttc-itsw.org

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS