News: Phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu trọng điểm là đơn vị khoa học công nghệ quan trọng

Vietnamese

Ngày 29/10/2020, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã chủ trì buổi làm việc về một số nội dung liên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo một số trường đại học, đơn vị nghiên cứu thuộc ĐHQGHN và đại diện các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên thực trạng hiện nay cũng như đề xuất một số ý kiến để hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả hơn. Phát triển các PTNTĐ/TTNCTĐ nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phục vụ triển khai các chương trình nghiên cứu tạo sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn là hướng ưu tiên của ĐHQGHN và của các đơn vị chủ trì.

Vietnamese dynamic contents: 

03 bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị IEEE APCCAS 2020

Vietnamese

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) có 3 bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị khoa học quốc tế IEEE lần thứ 16 về Mạch và Hệ thống (16th IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - APCCAS 2020).

  • A lightweight Max-Pooling method and architecture for Deep Spiking Convolutional Neural Networks
  • Saving Energy for High Throughput Multi-core AES Encryption architecture
  • A Lightweight AEAD encryption core to secure IoT applications
Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS