SISLAB tham gia tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020

Vietnamese

Sáng 31/10/2020, tại Hà Nội, ĐHQGHN đã tham gia “Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020” (TechDemo - Techmart - Growtech - Startup - Job fair).

Sự kiện này do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức. Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã cùng lãnh đạo Bộ KH&CN phối hợp cùng Bộ NN&PTNT cùng dại diện một số cơ quan và tổ chức quốc tế cắt băng khai mạc Tuần lễ này.

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) đã giam gia và giới thiệu sản phẩm ADEN4IoT. Chip IoT này được thiết kế và thực thi trên công nghệ CMOS 65nm (TSMC) với mục đích bảo vệ thông tin quan trọng được lưu trữ và truyền tải trong mạng IoT. Việc này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống giám sát có liên quan đến an ninh quốc gia. Hệ thống giám sát môi trường bao gồm nhiều sensor node được truyền thông qua mạng Bluetooth năng lượng thấp (BLE) hoặc mạng LoRA. Mỗi sensor node bao gồm:

Vietnamese dynamic contents: 

Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN

Vietnamese

Ngày 22/10/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Văn bản số 3115 /HD-DHQGHN về Hướng dẫn  hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN.

Đối tượng hỗ trợ bao gồm nhà khoa học của ĐHQGHN (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm) có công bố quốc tế ghi địa chỉ ĐHQGHN (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi); Hội thảo khoa học quốc tế có bài toàn văn được xuất bản trong hệ thống ISI/Scopus.

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS