Bài giảng về Hệ thống nhúng và EDA/VLSI - Giáo sư Masaharu Imai

Nhận lời mời của Trường Đại học Công nghệ, Giáo sư Masaharu Ima, Trưởng phòng thí nghiệm Thiết kế hệ thống tích hợp (Integrated System Design Lab.), Đại học Osaka sẽ đến thăm và trình bày bài giảng về Hệ thống nhúng và EDA/VLSI vào ngày 11/8/2011.

Thông tin về Giáo sư Masaharu Imai và phòng thí nghiệm có thể tìm thấy tại:

http://vlsilab.ics.es.osaka-u.ac.jp/

Undefined

Trường Đại học Công nghệ làm việc với Công ty SDS và hãng Synopsys

Undefined

Ngày 27 tháng 1 năm 2011, trường Đại học Công nghệ đã tiếp và làm việc với Công ty SDS (eSilicon) và hãng Synopsys liên quan đến hợp tác đào tạo và triển khai nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thiết kế IC. Tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo khoa Điện tử - Viễn thông và phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh.

Vietnamese dynamic contents: 

ATC 2010 Conference, 20-22 Oct. 2010

Undefined

This event will be held in Ho Chi Minh city. Click the below link for more information.

http://www.rev-conf.org/

Vietnamese dynamic contents: 

Seminar: Circuit-switched Network-on-Chip Design with Dynamic Path-Setup Scheme, by Dr. Phi-Hung Pham

Undefined

The presentation entitled "Circuit-switched Network-on-Chip Design with Dynamic Path-Setup Scheme" will be given by Dr. Phi-Hung Pham at University of Engineering and Technology, VNU Hanoi.

Time: 9h00, August 31, 2010.

Place: Room 212-E3, UET-VNU Hanoi (144 Xuan Thuy road, Cau Giay, Hanoi).

Vietnamese dynamic contents: 

IEICE ICDV 2011 will be held at UET-VNU Hanoi (August 8-10, 2011)

Undefined

The Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV) is an international forum for presenting chips and circuit designs in solid-state and semiconductor fields. Continuous scaling of the CMOS devices increases the number of transistors on a VLSI chip. It will soon reach the level of 10 giga transistors on a single chip, which is equivalent to the total neuron numbers in the human brain. This would certainly provide us a great opportunity for new applications and information processing.

Vietnamese dynamic contents: 

Xê-mi-na: "Xây dựng các hệ thống nhúng tin cậy từ các thành phần không tin cậy - những thách thức về thiết kế và kiểm tra"

Vietnamese

Ngày 16/8/2010, tại trường Đại học Công nghệ, nhận lời mời của Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh, Giáo sư Zebo Peng - Đại học Linköping, Thuỵ Điển đã đến thăm trường Đại học Công nghệ, Phòng thí nghiệm SIS và trình bày xê-mi-na khoa học với tiêu đề "Xây dựng các hệ thống nhúng tin cậy từ các thành phần không tin cậy - những thách thức về thiết kế và kiểm tra" (tiếng Anh: Building Reliable Embedded Systems with Unreliable Conponents - the Design and Test Challenges).  Đây là một trong những vấn đề đang giành được nhiều quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế các hệ thống điện tử nhúng (bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm) cho các ứng dụng đòi hỏi sự độ tin cậy cao.

Nội dung báo cáo đã thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học đang thực hiện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử - viễn thông.

Phòng thí nghiệm SIS xin giới thiệu tóm tắt nội dung trình bày và tiểu sử của Giáo sư Zebo Peng (bằng tiếng Anh) dưới đây.

Vietnamese dynamic contents: 

SIS laboratory participates the 2010 IEICE conference on IC Design in Vietnam

August 16-18, 2010 at Ho Chi Minh city: The ICDV 2010 (Integrated Circuits and Devices in Vietnam) is an international workshop for presenting chips and circuit designs in solid-state and semiconductor fields. Thanks to the continuous advancement in CMOS device scaling, the number of transistors on a VLSI chip has been ever increasing. It will soon reach the level of 10 giga transistors on a single chip, the equivalent of the total number of neurons in the human brain.

Undefined

Đoàn chuyên gia Toshiba-Semiconductor đến thăm và làm việc tại PTN SIS

Vietnamese

Đoàn chuyên gia Toshiba-Semiconductor

Ngày 26/7/2010, với sự giới thiệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn chuyên gia của hãng Toshiba-Semiconductor (Nhật Bản) đã đến thăm và làm việc với Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS), trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung làm việc chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu về triển vọng và các giải pháp phát triển nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn. Thông qua các trao đổi, hai bên bày tỏ mong muốn sẽ sớm thiết lập được các hợp tác nghiên cứu khoa học liên quan đến thiết kế vi mạch tích hợp và công nghệ bán dẫn. Được biết, hãng Toshiba-Semiconductor đang có dự định đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trước đó, hãng Toshiba (Software) cũng đã làm việc với trường Đại học Công nghệ và hai bên đã thành lập một phòng thí nghiệm R&D chung đặt tại khuôn viên trường Đại học Công nghệ (Toshiba-UET joint laboratory).

Vietnamese dynamic contents: 

Seminar: Building Reliable Embedded Systems with Unreliable Conponents - the Design and Test Challenges, by Prof. Zebo Peng

Undefined

Location: Meeting room: 212, E3 Building

Time: 9h00, August 16th, 2010

We warmly welcome all professors from the University of Engineering and Technology (UET), VNU Hanoi. If you need more information, please contact Dr. Xuan-Tu Tran.


Building Reliable Embedded Systems with Unreliable Components

-- the Design and Test Challenges

Vietnamese dynamic contents: 

Seminar: Prediction algorithms in H.264

Undefined

- Speaker: Van-Mien NGUYEN

- Room: 314-G2, UET-VNU

- Time: 9h00, April 13th, 2010

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS