Seminar: Building Reliable Embedded Systems with Unreliable Conponents - the Design and Test Challenges, by Prof. Zebo Peng

Undefined

Location: Meeting room: 212, E3 Building

Time: 9h00, August 16th, 2010

We warmly welcome all professors from the University of Engineering and Technology (UET), VNU Hanoi. If you need more information, please contact Dr. Xuan-Tu Tran.


Building Reliable Embedded Systems with Unreliable Components

-- the Design and Test Challenges

Vietnamese dynamic contents: 

Seminar: Prediction algorithms in H.264

Undefined

- Speaker: Van-Mien NGUYEN

- Room: 314-G2, UET-VNU

- Time: 9h00, April 13th, 2010

Vietnamese dynamic contents: 

Tiếp tục đào tạo sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế của Synopsys (DC và ICC)

Vietnamese

Tiếp tục thực hiện thoả thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu đã ký kết giữa Hãng Synopsys và Trường Đại học Công nghệ, từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2010, tại Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh (SIS Lab) Hãng Synopsys đã cử chuyên gia đào tạo cán bộ và sinh viên nhà trường sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế vi mạch tích hợp - công đoạn Back-End. Đợt đào tạo 5 ngày này tập trung vào các công cụ tổng hợp phần cứng và thực thi layout (Design Compiler và IC Compiler).

Vietnamese dynamic contents: 

Next Synopsys training

Undefined

Next Synopsys training will be on 5-8 April 2010.

Vietnamese dynamic contents: 

Phần mềm hữu ích

Vietnamese

Trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học, bạn có thể cần đến những công cụ tin học hữu ích như xử lý hình ảnh, quay/chụp màn hình, xử lý văn bản... Những phần mềm hữu ích liệt kê ở trang này có thể giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc.

Phần mềm ghi lại màn hình miễn phí (Free Screen Recorder)

Đây là một phần mềm ghi lại màn hình thông minh, tin cậy và dễ dàng sử dụng. Bạn có thể sử dụng phần mền này để chụp lại các hoạt động trên màn hình máy tính và ghi lại các âm thanh dưới dạng tệp tin AVI. Nếu bạn di con trỏ trên màn hình, mở một chương trình mới, gõ một vài đoạn văn bản, nhấp chuột, hay chọn các menu, phần mềm FSR sẽ ghi lại tất cả các hoạt động này, thập chí cả âm thanh thu được từ micrô.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Submission: IEEE-IOLTS 2010, Corfu, Greece

Undefined

16th IEEE International On-Line Testing Symposium
Dassia Chandris Hotel, Corfu, Greece, July 5–7, 2010

http://tima.imag.fr/conferences/iolts

Submission deadline: February 19, 2010 – Notification of acceptance: April 14, 2010 – Camera-ready papers due: May 14, 20

Vietnamese dynamic contents: 

Submission: NEWCAS 2010, Canada

NEWCAS 2010 - A good opportunity to publish your work

Undefined

Submission: IMS3TW 10, Montpellier, France

Undefined

16th Annual IEEE International Mixed-Signals, Sensors, and Systems Test Workshop (IMS3TW 10)

June 7-9, 2010
Montpellier – La Grande Motte, France

Vietnamese dynamic contents: 

Triển khai công cụ thiết kế chip của Synopsys

Vietnamese

Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Hãng Synopsys và Trường Đại học Công nghệ ký ngày 19 tháng 10 năm 2009, hôm nay ngày 1/12/2009 tại Trường Đại học Công nghệ các chuyên gia của hãng Synopsys đã cùng với cán bộ Phòng thí nghiệm mục tiêu Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) triển khai cài đặt các công cụ hỗ trợ thiết kế chip.

Vietnamese dynamic contents: 

Pages

Subscribe to VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems RSS